Archivi categoria: KLIMT Gustav

Gustav Klimt (1862 – 1918, Austrian)


Portrait of Mada Primavesi Portrait Of Mada Primavesi

Mother And Child

Portrait Of A Girl

Portrait Of Helene Klimt

Young Girl Sitting

BabyBaby

SapphoSappho

IdyllIdyll