Archivi categoria: LEE Shih-chiao

Lee Shih-chiao (1908 – 1995, Taiwanese)


Happy Farmers