Archivi categoria: KAYUKAWA Yumiko

Yumiko Kayukawa (1970, Japanese)


Nadeshiko

Yamato

 Takenoko (Bamboo Child)Takenoko (Bamboo Child)

The Road I Walked Before

Japanese Maple

Tiger

(Yumiko Kayukawa official site)

Annunci