Archivi categoria: SEROV Valentin

Valentin Serov (1865 – 1911, Russian)


Girl With Peaches

 Grand Duchess Olga Alexandrovna

Children Sasha and Yura Serov

Mika Morozov

Portrait of Lialia (Adelaida) Simonovich

Portrait of Kolja (Nikolaj) Simonovich

Madezhda Derviz With Her Child