Archivi categoria: LESNITSKAYA Lyudmila I.

Lyudmila Ivanovna Lesnitskaya (1924, Russian)


Portrait Of The Daughter